Celodenní intenzivní kurz souvislosti života

Komu je kurz určen?

Tento prakticky vedený kurz pomůže účastníkům porozumět jednotlivým reakcím, pocitům i úvahám jednotlivce a jeho přirozeným modelům chování, se kterými na tento svět přišel a provází ho po celou dobu.

Stejně tak kurz nabídne porozumění tomu, jak mohou být dané modely chovány popřeny a jak se toto popírání projevuje v chování člověka.

Součástí intenzivního kurzu však nebude jen velké množství informací, ale i praktický nácvik práce se získanými dovednostmi a také velké množství tzv. minitechnik, skrze které je možné uvolňovat bloky vzniklé životními zkušenostmi.

Účastníci tak budou schopni si zvědomit z čeho jejich stresy a bloky pramení, jak si je odblokovat i jak jim díky porozumění předejít. Toto budou umět použít i v souvislosti s kýmkoliv jiným. Výsledkem bude schopnost konat v souladu se svými vnitřními volbami.

V případě potřeby je možné se individuálně domluvit na splátkování ve 3 splátkách.

🔢 Kurz v podobě digitálního záznamu

A co vše je tedy v ceně?

✅ esenciální informace týkající se této metody a práce s modely chování

✅ detailní informace ke každému číslu, v souvislosti s modely chování

✅ praktický nácvik vědomé práce s čísly, v souvislosti s modely chování

✅ seznámení se s minitechnikami, které efektivně rozpouští a uvolňují emocionální bloky a mentální překážky

✅ srozumitelná pracovní skripta, která se stanou průvodcem v životě účastníka

✅ uzavřená facebooková skupina, která bude sloužit jako bezpečný prostor pro sdílení i poskytování si vzájemného poradenství

✅ přednost zapojit se do ročního programu „Průvodce“, v rámci kterého budou mít účastníci k dispozici 1x měsíčně v digitální podobě individuální poradenství svých situací

✅ 3 x 30 minutová osobní konzultace 1:1 v online podobě, nasedající na téma kurzu dle časových možností uchazeče

✅ ke stažení – mentální technika (meditace) pro uvolnění bloků a překážek souvisejícími se starými systémy přesvědčení modelů chování

Cena kurzu činí: 6.390, – Kč.