SEBEINTEGRACE

#sebeintegrace #rodicesobe #mezigeneracnivztahy

Tato stránka je zaměřená na seberozvoj, sebepoznávání a sebe-akceptaci v souladu se svojí jedinečností a autenticitou. Je určena především pro dospívající mládež a jejich rodiče. Může být ale také velkou inspirací třeba pro prarodiče.

Dnešní generace rodičů a jejich dětí, stejně jako generace prarodičů, je vystavena možná největším změnám v oblasti myšlení i systémů přesvědčení, vzorců chování a paradigmat v celé historii lidstva. Tempo, jakým se právě tato oblast mění, je rychlejší než dozrání jedné generace, což je zhruba 25 let.

Proto je nebývale náročné plynout v souladu s těmito změnami a potřebami jak v roli dospívajícího, tak i v roli jejich rodičů, kteří přes veškerou svoji snahu, překračování vlastních limitů i vlastních stínů mnohdy stejně nenachází uspokojující odpovědi na své otázky a často ani dostatečnou podporu či oporu pro své pocity, které mohou být frustrující, plné pocitů selhání a nedostatečnosti.

Přesně toto jsou ale pocity, které úplně stejnou měrou často provází právě i dospívající nebo generaci prarodičů, kteří jsou nedílnou součástí celého procesu.

Tato stránka vám nabídne inspirace, programy a praktické rady, o které se budete moci opřít v různých situacích, které jsou v daný okamžik příliš náročné. Obsah bude publikován nepravidelně, proto pokud je toto téma pro vás právě aktuální, zajistěte si odběr newsletteru, ať jste v obraze. 😊

Eliška

Chci mít přehled a proto chci odebírat newsletter.


Co nabízím v tématu SEBEINTEGRACE:

#selfintegratedteens

Juniorský program sebepoznávání a sebeintegrace

9 měsíční program osobního sebepoznávání a objevování pro náctileté a mladé dospělé ve věku 13 – 21 let, doplněný o techniky uvolňování stresu a integrační techniky, pomocí kterých účastníci nejen že uvolní staré bloky a systémy přesvědčení o sobě, ale především najdou vnitřní sílu, svoji jedinečnosti a odvahu konat v souladu se svými potřebami a následovat své volby, plány, sny a touhy. Vědomi si svých kvalit a talentů.

Tento program bude spuštěn od září 2023, formou skupinového setkání (v Brně) a jednoho online setkání každý měsíc.

Každé osobní setkání otevře v rámci 90 minutové dotace určité téma, kterého se dotkneme ve všech úrovních, rozvineme prostor pro diskusi či dobrovolné sdílení.

S daným tématem pak budou účastníci pracovat již sami v domácích podmínkách, s plnou podporou z mé strany a celé komunity (v zádech budou mít podporu via e-mail a sms).

Online setkání pak bude mít za úkol vnést další informace, objasnit některé pochybnosti, podpořit plynutí v daném tématu i posilnit na cestě k sebeintegraci.

Kapacita programu je 16 účastníků ve výše uvedeném věku.

Cena za celý 9 měsíční program a jednoho účastníka činí 14.000,- Kč.

To je 777,7777777777778 Kč za jedno setkání… 😊 Jak symbolické v roce 7 (2+0+2+3).

Jen pro srovnání: za jedno osobní sezení klient zaplatí za stejný čas 2.000,- Kč.

Cena pro dospívající je tedy zvýhodněna o více jak 13.000,- Kč!

A to právě i díky skupinovému vedení.

Závazné přihlášky lze posílat již nyní na e-mail eliska.lukonchik@gmail.com.


„Mládí není období života, ale duševní stav.“
Johann Wolfgang von Goethe německý spisovatel 1749 – 1832 Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-mladi/

DÁLE NABÍZÍM SOUVISEJÍCÍ DLOUHODOBÝ PROGRAM PRO RODIČE

#selfintegratedparents

Rodičovský program sebepoznávání a sebeintegrace

(může být i navázaný na juniorský program, v případě, kdy se chcete posouvat v určité synchronicitě)

9 měsíční program virtuálního sebepoznávání a objevování pro rodiče náctiletých a mladých dospělých účastníků programu #selfintegratedteens, doplněný o techniky uvolňování stresu a integrační techniky, pomocí kterých účastníci nejen lépe porozumí rozdílnosti jednotlivých generací, ale podpoří také transformaci svých starých systémů přesvědčení, bloků ze získaných zkušeností, modelů chování a starých vzorců v souvislosti se svými dětmi, ale také i v souvislosti se sebou.

Cílem je především najít svoji vnitřní sílu v roli rodiče, abychom nastavovali hranice v laskavosti. Odvahu konat v souladu se svými potřebami i srdcem bez pocitů selhání či nedokonalosti. Důvěru, že ač se mnohé vyvíjí jinak, než známe, že to přesto může být v souladu a ku prospěchu všech.

Tento program bude spuštěn od září 2023, formou skupinových virtuálních měsíčních setkávání v délce 90 minut a jedné online osobní konzultace v délce 30 minut každý měsíc.

Každé skupinové setkání otevře v rámci 90 minutové dotace určité téma související s dospíváním, kterého se dotkneme ve všech úrovních (tedy mentální, fyzické i emocionální), seznámíme se s technikami, které pomáhají k uvolnění a harmonizaci, rozvineme prostor pro diskusi či dobrovolné sdílení.

S daným tématem i technikami pak budou účastníci pracovat již sami v domácích podmínkách.

Osobní online konzultace pak bude v rámci 30 minutové dotace dávat prostor na poradenství či inspiraci, jak s danými událostmi pracovat.

Účastníci mohou v případě zájmu vystupovat pod svým pseudonymem a s avatarem, pro pocit větší intimity a bezpečí.

Cena za celý 9 měsíční program pro rodiče zapojeného dítěte činí 10.000,- Kč.


V případě zájmu pouze o rodičovský program činí cena za celek 13.000,- Kč.

K dispozici bude rodičům po celou dobu i virtuální skupina pod „přezdívkami“, v rámci které budou moci svobodně sdílet své dojmy, vyměňovat si své vhledy i zkušenosti a vzájemně se podporovat… tato bude mnou z povzdáli mentorována.

Závazné přihlášky lze posílat již nyní na e-mail eliska.lukonchik@gmail.com.


„Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem.“
Friedrich Schiller, německý básník, filozof, historik a dramatik. Zdroj: https://citaty.net/citaty

Chci mít přehled a proto chci odebírat newsletter.