SEBEINTEGRACE

Tato stránka je zaměřená na seberozvoj, sebepoznávání a sebe-akceptaci v souladu se svojí jedinečností a autenticitou. Je určena pro dospívající mládež a jejich rodiče.

Dnešní generace rodičů a jejich dětí je vystavena možná největším změnám v oblasti myšlení, vzorců chování a paradigmat v celé historii lidstva. Tempo, jakým se právě tato oblast mění, je rychlejší než dozrání jedné generace, což je zhruba 25 let. Proto je nebývale náročné plynout v souladu s těmito změnami a potřebami jak dospívajících, tak i jejich rodičů, kteří přes veškerou svoji snahu, překračování vlastních limitů i vlastních stínů stejně nenachází mnohdy odpovědi na své otázky a podporu pro své pocity, které jsou mnohdy frustrující, plné pocitů selhání a nedostatečnosti.

Přesně toto jsou ale pocity, které úplně stejnou měrou často provází právě i dospívající.


Co nabízím v tématu SEBEINTEGRACE:

#selfintegratedteens

Juniorský program sebepoznávání a sebeintegrace

9 měsíční program osobního sebepoznávání a objevování pro náctileté a mladé dospělé ve věku 13 – 21 let, doplněný o techniky uvolňování stresu a integrační techniky, pomocí kterých účastníci nejen že uvolní staré bloky a systémy přesvědčení o sobě, ale především najdou vnitřní sílu, svoji jedinečnosti a odvahu konat v souladu se svými potřebami a následovat své volby, plány, sny a touhy. Vědomi si svých kvalit a talentů.

Tento program bude spuštěn od března 2023, formou skupinových osobních měsíčních setkávání v Brně a jednoho online setkání každý měsíc. Každé osobní setkání otevře v rámci 90 minutové dotace určité téma, kterého se dotkneme ve všech úrovních, rozvineme prostor pro diskusi či dobrovolné sdílení. S daným tématem pak budou účastníci pracovat již sami v domácích podmínkách, s plnou podporou z mé strany a celé komunity. Měsíční online setkání pak bude mít za úkol vnést další informace, objasnit některé pochybnosti, podpořit plynutí v daném tématu i posilnit na cestě k sebeintegraci.

Kapacita programu je 16 účastníků ve výše uvedeném věku.

Cena za celý 9 měsíční program a jednoho účastníka činí 14.000,- Kč.

To je 777,7777777777778 Kč za jedno setkání… 😊 Jak symbolické v roce 7 (2+0+2+3).

Jen pro srovnání: za jedno osobní sezení klient zaplatí za stejný čas 2.000,- Kč. Cena pro dospívající je tedy výrazně zvýhodněna, a to i díky skupinovému vedení.

Závazné přihlášky lze posílat již nyní na e-mail eliska.lukonchik@gmail.com.