Kineziologie

KINEZIOLOGIE – sezení s klientem či klientkou, která mají pomoci klientovi najít nový směr ve svém životě a především pak uvolnit stres (obvykle, ale nejen, strach či pochybnosti) z nových voleb a kroků. Sezení probíhají v několika formách a podobách. S každým klientem je to úplně jiné a jedinečné. Pracuji v systému One Brain (tzv. kineziologie) a využívám z  něj dostupné techniky, korekce i materiály, jako barometr chování, Bachovy a jiné esence, práce s datem narození v souvislosti s modely chování, aj. Jelikož je svalový test fyzickým kontaktem, který podléhá dle živnostenského zákona ČR pod oblast „fyzioterapie, apod.“ a jelikož nejsem v této oblasti akreditovaná, je při sezeních svalový test nahrazován jinou prací se svalovým systémem, při kterém není klientka/klient fyzicky kontaktován.

Někdy sezení (obvykle to první) probíhá formou konzultace, kdy se vědomě pracuje na tématu a s využitím různých technik dochází k uvolnění vnitřního tlaku (stresu) a následnému nasměrování. Klientka či klient, vědomi si již svého cíle, odchází aplikovat své volby do reálného života…

Cena za sezení (od 1.4.2022) činí 2.000,- Kč. Sezení probíhá v délce 90 – 120 minut. Z důvodu nevlastnění přístroje EET je cena splatná až po sezení, formou faktury a platbou via bankovní převod. Nejsem plátce DPH.