Kineziologie

KINEZIOLOGIE – sezení s klientem či klientkou, která mají pomoci klientovi najít nový směr ve svém životě a především pak uvolnit stres (obvykle, ale nejen, strach či pochybnosti) z nových voleb a kroků. Sezení probíhají v několika formách a podobách. S každým klientem je to úplně jiné a jedinečné. Pracuji v systému One Brain (tzv. kineziologie) a využívám z  něj dostupné techniky, korekce i materiály, jako barometr chování, Bachovy a jiné esence, práce s datem narození v souvislosti s modely chování, aj. Jelikož je svalový test fyzickým kontaktem, který podléhá dle živnostenského zákona ČR pod oblast „fyzioterapie, apod.“ a jelikož nejsem v této oblasti akreditovaná, je při sezeních svalový test nahrazován jinou technikou, jenž upřesňuje prioritní emoční úroveň, při které není klientka/klient fyzicky kontaktován.

Někdy sezení (obvykle to první) probíhá formou konzultace, kdy se vědomě pracuje na tématu a s využitím různých technik dochází k uvolnění vnitřního tlaku (stresu) a následnému nasměrování. Klientka či klient, vědomi si již svého cíle, odchází aplikovat své volby do reálného života…

Cena za sezení se po dvou letech od 1. května 2024 zvedá na 2.500,- Kč.

V mé cenotvorbě je třeba reflektovat nárůst všech nákladů a záloh za poslední dva roky, které jako podnikatelka respektuji. Do 30.4.2024 činí cena za sezení 2.000,- Kč.

Sezení probíhá v délce 90 – 120 minut. Z důvodu nevlastnění přístroje EET je cena splatná až po sezení, formou bankovního převodu skrze QR kód nebo příkazem k úhradě. Klientovi je následně vystaven řádný daňový doklad. Nejsem plátce DPH.