Férová výchova

FÉROVÁ VÝCHOVA  je koncept, ke kterému jsem se dobrala po letech aplikování různých výchovných metodik, směrů a konceptů. Najdete v vní velmi podobné prvky jako v Montessori přístupu, prvky R + R (Respektovat a být respektován) i Thomase Gordona – Výchova bez poražených. A především velkou kupu selského rozumu, lásky a upřímnosti. Je to koncept, který v sobě zrcadlí i mé velké zkušenosti z kineziologické praxe, kde lze stavět nejen na mých přímých letitých zkušenostech, ale i na zpětných vazbách mých milých klientek a klientů. Současně se mé zkušenosti opírají o desítky školních dětí, které „prošly“ mou blízkostí po dobu mé ředitelské role v privátní brněnské základní škole, kterou jsem spoluzaložila. A právě tyto veškeré zkušenosti z „terénu“ mně dodávají odvahu i mandát tento koncept šířit a nabízet jako výchovnou alternartivu k tomu, čím jsme prošli my.

FÉROVÁ VÝCHOVA je určená pro všechny ty, kteří by byli pro své děti raději průvodci a mentory, nikoli „vychovateli“ (podle smyslu chci, aby ses choval/a jak chci já). Celá práce probíhá formou konzultací a interaktivních aktivit v první linii jen s maminkou, následně s tatínkem, pokračujeme v seskupení máma, táta, dítě a optimálně vše zavšujeme v širší rodině, tedy i s babičkami a dědečky. Každá rodinná „cesta“ je jiná. Toto vše si ujasňujeme na první konzultaci.

Kdy se sezení v cyklu FÉROVÁ VÝCHOVA rodičům hodí? Když má dítě tyto projevy, které vás stresují a rádi byste s nimi uměli pracovat harmoničtěji:

  • dítě se projevuje jako nespolupracující
  • dítě je emocionálně nestabilní
  • odmítá respektovat mé potřeby a instrukce
  • chová se k okolí přezíravě
  • je nesoustředěné
  • je bojácné a nedůvěřivé