Férová výchova

FÉROVÁ VÝCHOVA  je koncept, ke kterému jsem se dobrala po letech aplikování různých výchovných metodik, směrů a konceptů. Najdete v  něm prvky Montessori přístupu, také prvky R + R (Respektovat a být respektován) i Thomase Gordona – Výchova bez poražených.

A především pak velkou kopu vyváženého selského rozumu, bezpodmínečné lásky a opravdové upřímnosti.

Je to metodika, která v sobě zrcadlí i mé velké zkušenosti z kineziologické praxe, kde si dovolím stavět nejen na mých přímých letitých zkušenostech, ale i na zpětných vazbách mých milých klientek a klientů. Současně se mé zkušenosti opírají o desítky školních dětí, které „prošly“ mou blízkostí po dobu mé ředitelské role v privátní brněnské základní škole, kterou jsem spoluzaložila.

Právě tyto veškeré zkušenosti z „terénu“ mně dodávají odvahu i mandát tento koncept šířit a nabízet jako výchovnou alternativu k tomu, čím jsme prošli my, dříve narození.

FÉROVÁ VÝCHOVA je určená pro všechny ty, kteří by byli pro své děti raději inspirativními průvodci a trpělivými mentory, než „vychovateli“ (ve smyslu chci, aby ses choval/a jak chci já). Celá práce probíhá formou konzultací a interaktivních aktivit, v první fázi především s maminkou, následně s tatínkem, pokračujeme v seskupení máma, táta, dítě a optimálně vše završujeme v širší rodině, tedy i s babičkami a dědečky. Každá rodinná „cesta“ je jiná. Toto vše, rozsah i očekávání si ujasňujeme hned na první konzultaci.

JEDNÁ SE O PROCES, KDY SE PRACUJE PRIMÁRNĚ V CYKLECH.

LZE VŠAK DOMLUVIT I JEDNORÁZOVOU KONZULTACI.

Kdy se sezení v metodice FÉROVÁ VÝCHOVA rodičům hodí? Když má dítě například projevy níže, které vás stresují a rádi byste s nimi uměli pracovat harmoničtěji a s větším klidem:

  • dítě se projevuje jako nespolupracující
  • dítě je emocionálně nestabilní
  • odmítá respektovat mé potřeby a instrukce
  • chová se k okolí přezíravě
  • je nesoustředěné
  • je bojácné a nedůvěřivé

Pokud vás práce s touto metodikou láká nebo vnímáte, že ji jako rodina potřebujete, pro laskavější spolubytí, je možné si sezení domluvit buď v Brně nebo i formou online sezení.

Sezení trvá 90 minut. Cena za sezení činí 3.000,- Kč.

Při domluvě na celém cyklu je cena naceňována předem, a to podle rozsahu.