Moderní babička

Mezigenerační komunikace byla pro každou generaci tak trošku výzvou. Pakliže se podíváme do historie, najdeme v ní nemálo stížností na „mládež“. A je jedno, jak hluboko po časové ose půjdeme…

V dnešní době je toto téma ještě daleko aktuálnější, protože za posledních sto let se svět výrazně změnil. Více, jak za poslední tisíciletí. A světy našich prarodičů a dětí se ještě více odcizily. Neopustili jsme jen jednu generaci. Opustili jsme jedno tisíciletí.

Stali jsme se prarodiči, kteří poznali jeden svět se svými prvky, ale naše vnoučata narodila do nového světa, kde kromě lidských ctností téměř nic v původní podobě neplatí. Naše děti se stali rodiči, kteří jsou překladateli mezi generacemi. A ani nám a ani jim v tom není dobře.

Jen jen na nás, jestli budeme lpět na pravidlech „našeho“ dřívějšího světa nebo budeme ochotni se pustit „známého“ a vydat se do vod nepoznaných, právě skrze životy našich vnoučat…

Chcete hledat a najít cestu propojení? Cestu přijetí a lásky? Cestu společného jazyka? Pak Vám budu ráda průvodkyní na této cestě zvědomění. ♥

Kdy je fajn se sejít a konzultačně probrat situace a témata, která byste chtěl/a uchopit jinak?

  • Když dcera/syn/snacha/zeť vychovávají mé vnouče jinak než bych chtěl/a a nejsem s tím v souladu
  • Když mám pocit, že neumím se svým vnoučetem navázat hlubší vztah
  • Když nerozumím dnešnímu světu a brání mně to komunikovat s mým vnoučetem otevřeně a bez předsudků
  • Když mám pocit, že z mého vnoučete nebude dobrý člověk a chci ho „zachránit“