Blog, Nezařazené

Měsíční kuchařka modelů chování – květen 2024

🍽 Kuchařka modelů chování pro květen – co se nám teď společně „vaří“?

Ač je letošní květen už téměř po odkvětu, tedy z hlediska přírody kolem nás, tak jeho energie bude ještě celý měsíc kolem nás vibrovat a dávat nám prostor k tomu, abychom více a hlouběji rozpoznali sami sebe. Primárně v našich emocích… protože to je téma celého letošního roku. Dovolit si a zapojit do našich životů (opět) techniky uvolnění emocí. Tedy pocitů, které jsme v sobě objevili. Na jejich objevování jsme měli loňský rok. Pamatujete, rok princezen? Pokud si ho potřebujete připomenout a dát do souvislostí, aby bylo jasné, na co letošní rok navazuje, neváhejte si to připomenout přes videopodcast nebo psanou kuchařku. Teď ale zpátky k letošnímu květnu… 🥰

Zpomalíme, což je skvělá zpráva. Ne však pro ty, kteří staví na tabulkách, kalendářích a Ganntových diagramech. 🙈 Jestli něco květen bude „rozkopávat“ budou to právě aktivity související s analogickým časem. Jako bychom se v květnu dostali do jiného časoprostoru, ve kterém bude daleko podstatnější, kdy se to má stát v harmonii se vším a pro dobro všech. Zapomeňme na hodinky a přijměme laskavost a shovívavost k těm druhým, kteří na ně zapomenou také. Ať už vědomě či nevědomě. 😃

Je zřejmé, že z našeho úhlu pohledu není téměř možné vidět všechny souvislosti, abychom mohli posoudit, zdali se to, co se děje, děje pro dobro všech. Můžeme se ale obrátit k tomu / něčemu, co tento úhlel pohledu má. Je jedno, jestli to máme pro sebe pojmenované jako Bůh, Vesmír, osud nebo jakkoliv jinak. V situacích, které pro nás budou neuchopitelné to bude ta nejlepší kvalita, o kterou se bude možné opřít, aby nás situace „netopily“ v pocitech obav a strachů z toho, co to přinese. Pocity strachu, že přijdeme o sympatie, lásku, uznání, přátelství, život nebo i nějaké hmotné věci. Obavy a strachy budou v květnu velmi blízko a odpovědi naopak mnohdy příliš daleko. Důvěra v něco nad námi i v sebe (sebedůvěra) bude klidným okem uprostřed hučícího tornáda, ve kterém bude možné nalézt toliko potřebný klid. 😇 

Květen je a bude mystickým a spirtuálním měsícem, nejen proto, že leží mezi Beltainem (Filipojakubskou nocí) a letním slunovratem. Je to měsíc, ve kterém budeme mít velmi aktivní i citlivé naše vnitřní přijímače, které nám budou dávat signály, který prostor a situace jsou pro nás bezpečné, a které jsou pro nás toxické. Není však jeho úkolem hodnotit, kdo je jakým… žádný vztah, situace či okamžik není za trest. Je to studijní materiál, pro který jsme si sem přišli, a věřte či ne, na kterém jsme se pravděpodobně s daným člověkem na uřčité úrovni také domluvili. Takže jen naplňujeme dávné sliby… Na nás bude, jak se v dané situaci o sebe postaráme. 😊

Naplňování dávných slibů a také jejich rušení nám v květnu mnohokrát proletí hlavou. Dávné sliby v nás mohou vyvolávat nutkání sloužit i v situacích, ve kterých nám to hlava nebere, a kdyby se jednalo o kohokoliv jiného, tak bychom ho pravděpodobně poslali už dávno k šípku. Máme takový nějaký vztah, ve kterém máme pocit, že se snažíme s jazykem na vestě naplňovat potřeby toho druhého, jeho očekávání, ale není nám v tom dobře?

Na hledání odpověď máme celý květen, nespěchejme na sebe. 💖 Analyzujme, přemýšlejme, zvažujme, pochybujme, rozhodněme se, opět analyzujme, přemýšlejme a zvažujme. A tak několikrát dokola, dokud výsledek tohoto pozorování nebude zcala souladným s našim srdcem. Pro koho je náročné nechat věci v delším procesu, vrátí se prosím k druhému odstavci. 😉

Naše zvýšená spirituální citlivost může vést k tomu, že budeme mít aktivnější čich, nejen jakožto fyzický smysl, ale můžeme mít také citlivější čich na situace a lidi. To se může projevovat buď tím, že nám bude daný člověk či situace vonět nebo naopak vyloženě smrdět. Máme obvykle tendeci to skrze mysl korigovat a vysvětlit si (ano, sami sobě!), že to nevnímáme správě a zpochybňovat se. Květen nám to nedovolí… bude nás chtít naučit, abychom se cítili vyslyšeni sami sebou v situacích, kdy nám něco voní či smrdí, bez ohledu na to, co si o tom myslí (dělá si domněnky) naše mysl. Co nám bude vonět pro nás bude prospěšné, bude to naším nektarem plným živin. To, co nám bude smrdět, pro nás bude toxické a můžeme být v ohrožení. Je tedy na nás, jestli dáme v těchto okamžicích přednost mysli nebo srdci… a pro jakou lekci či naopak „wellness“ si dojdeme. 😇

V lidském jazyce, jazyce lásky, to může vypadat možná i trochu schizofrenně, protože k jednomu člověku můžeme v rámci měsíce května cítit silnou a hlubokou lásku a v jiném okamžiku pak dokonce znechucení, nesnášenlivost či nenávist. Pořád jsou to stejné vibrace, vysílané našim nejsilnějším vysílačem, kterým je srdce. To má dokonce dle nejnovějších výzkumů buňky, které dokáží velmi dobře konkurovat mozku. Ba co více, mají daleko větší schopnost moudře radit, vyhodnocovat a rozhodovat se. Koho to zajímá, mrkněte na jméno Gregg Braden. Budete fascinováni jeho propojením spirituality a vědy. 😉 Ode mne to znáte z příměry, že v době, kdy už nám tluče srdce je mozek teprve v plánu, tudíž je zřejmé, kdo má v našich životech slovo. 😍

Proto si dovolme v měsíci květnu obzvláště nehodnotit a nechtějme narvat vše do tabulek, šuplíčků a kategorií. Ty se nám v květnu zcela rozplynou a vše bude promícháno se vším. Jako když malé dítě nebo svobodný člověk má kolem sebe chaos a čurbes, aby díky tomu zjistil, jak má aktuálně přeskládat své nastavení. Ať už se to týká vnějšího prostoru nebo toho uvnitř. Jelikož se ale nic neděje odděleno od ničeho, pokud vás to právě teď vede do chaosu (nebo vedle sebe máte někoho, kdo to teď právě žije), zůstávejme v důvěře je že to součást procesu. Že tento „neřád“ přinese rozvíření starého, aby se mnohé vyjasnilo a bylo zřejmé co jak přeskládat. Jinak, nově, funkčně a voňavě. 😇 Kdo tedy máte děti, tak při vstupu do pokojíčků dýchejte a jen větrejte. Zbytek nějak dopadne… 😂

V květnu budeme jako kukla motýla. Zvenku hranice a řád, zevnitř kaše a proces. Důvěřujme, že na konci tohoto procesu bude krásný motýl. Který v tuto chvíli nepotřebuje nic, než jen důvěru, čas a lásku. Zbytek se ukáže, až přijde čas. 💖

Nechť je naše „kuklování“ v květnu jemné a citlivé a především v plné podpoře naší mysli.

S láskou,

Eliška