Blog, Cesta zvědomění, Modely chování, Očista vykuřováním

BEZPEČÍ…

Vyrostli jsme v dobách, kdy byla posilňována naše odvaha tím, že máme překonávat sami sebe a srdnatě se vydávat na pospas i situacím, které jsme vnímali jako nelaskavé. Ve kterých nebyl prostor pro naše hluboké city a pocity. Naučili jsme se naslouchat přáním a očekáváním druhých i tam, kde jsme jasně vnímali ohrožení, které s námi hovořilo skrze strachy a pochybnosti. Přesto jsme mnohdy konali, protože, co by řekli ti druzí… a místo laskavosti k sobě, se dostavoval hněv na ty druhé. A nakonec i na sebe.

Doby se změnily a nyní je to jenom na nás, jestli si dovolíme naše city a pocity vnímat citlivě a autenticky, jestli je přijmeme jako hodnotné a s cennou vypovídající hodnotou. Protože pokud to takto dovolíme, budeme velmi brzy vědět, jako hodnotu i cenu pro sebe máme. A pak budeme přesně vědět, co chceme dál…

A mezitím si dopřejme bezpečí a ochranu přesně tak, jak potřebujeme.

Dopřejme si čas, který potřebujeme.

Dopřejme si vlídnost sami k sobě a už nedovolme, abychom riskovali pro osobní zájem či názor druhých. V jakémkoliv tématu.

Protože právě toto je projev sebedůvěry. Že důvěřuju, že až budu vědět jak dál a budu mít dostatek sil, tak to prostě udělám.

Dovolme si, očistit se od starých vzorců a systémů přesvědčení a přivonět si k modelům a vzorcům chování, které jsou k nám laskavé a laskající. Život s nimi je totiž o hodně radostnější… 😊

Klidně si vezměme na pomoc a podporu i nějaké pečující a voňavé vykuřovadlo, třeba směs Důvěra nebo Bezpečí z Očistných vůní.

Krásný konec května, měsíce lásky. Třeba i té sám/sama k sobě! 💖

Eliška

Napsat komentář