Blog, Cesta zvědomění, Férová výchova, Upgradované děti

Vzestupy a pády našich teens

Jestli čekáte, že vám nyní nabídnu zázračnou pilulku, aby to přestalo, tak bohužel ne. Mohu vás ale inspirovat tím, jak situaci lépe zvládnout. Chcete? Jestli jo, tak pokračujte ve čtení… 😇

Začnu zcela pragmaticky: svět kolem nás se změnil. Změnil se nejen na úrovni technologické a digitální, ale také na úrovni sociální. Mnohé z toho, co jsme se naučili my dospělí, už nemá své opodstatnění. Vím, že se to neposlouchá hezky, ale je to tak. Pomineme-li předávání základních hodnot a ctností našim dětem (a to se teens fakt už netýká), tak většina informací je tak trochu passé… jak umývat nádobí? Proč, když je myčka. Jak si přepočítávat vrácené peníze? Proč, když se platí hodinkami či mobilem. Jak si nezapomenout klíče? Proč, když čím dále více dveří je na otisk prstu. A mohli bychom pokračovat. Určitě najdeme spustu situací, kdy to smysl dává. Ale umíme jako rodiče vnímat, co už svůj smysl ztratilo natolik, abychom to po teens nevyžadovali? Oni jsou děti 3. tisíciletí, zrodili se do jiné reality a velmi je mentálně i fyzicky přetěžuje procházení pomyslnou časovou bránou do minulého tisíciletí, kterou po nich dnes a denně vyžadujeme. Čím méně „příkazů“ ze starého systému dostanou, tím lépe se jim bude fungovat v tom, co je pro ně i pro nás prospěšné a patří to do 21. století.

Pokračuji lehce spirituálně. Nebojte se… 😍 Upgradované děti jsou děti z jiného těsta. Ač navenek vypadají, že jsou vzteklí jak čertíci v krabičce, pravdou je, že nesnesou jakoukoliv formu znásilňování. Nemyslím to fyzické, ale to energetické. Tam, kde náš vnitřní tlak na to, aby věci udělaly tak, jak chceme my nebo tak, jak považujeme my za správné, je energeticky zcela vyčerpává. Musí hlídat své vnitřní hranice a ustát sami sebe. A to je sakra náročné… už jste někdy stáli na vrcholu hory za extrémního větru a snažili se nespadnout, nenechat se shodit? Pokud ano, víte, že je to náročnější, než si na tu horu vyšlápnout v optimálních podmínkách. My nevíme, co je v jejich životech čeká. Nevíme, co budou muset ustát. Nevíme, jaké kvality jim pomohou přežít. A kvalitami může být i vzdor, kterým nás právě „prudí“. Kvalitami může být neochota opakovat či duplikovat modely a vzorce chování předchozích generací. Protože to, že to pro sebe vymyslí jinak může být přesně to, co budou potřebovat k přežití. Jejich vibrace jsou zcela odlišné od těch našich. Chytají prostě jiné vlny… 😇 A na ty staré, hutné a těžké, reagují úpadkem. Ať už energetickým, mentálním či fyzickým. Každý podle svého jedinečného nastavení.

Kdybych byla teď víla z příštího století a přišla bych za vámi s otázkou: Buď bude svůj/svá a přežije nebo bude poslušný/poslušná a neustojí změny světa, co si vyberete??? Otázka na dřeň, ale svět kolem nás jde na dřeň. Podívejme se kolem sebe. Čas extrému je tady: klimaticky, politicky, sociálně,…. 

A tyto děti se musí rozhodnout, kudy dál. Zmítání se mezi dvěma světy je natolik rozporuplné, že se to okamžitě projevuje na jejich kondici. Mentální, fyzické i emocionální. A jejich reakce na tento diskomfort se může jevit stejně rozporuplná a extrémní. Co s tím?

My nic. Nevíme, co potřebují. Nemáme jejich software. Máme ale jejich důvěru a ony mají naši bezpodmínečnou lásku. Buďme tady pro ně se svou otevřenou náručí. Bez informací, komentářů a dobře míněných rad (z 20. století nebo i starší). Postarejme se o jejich komfort, aniž bychom řešili, jestli jsme si to my mohli takhle dovolit, a co by nám asi tak řekli rodiče, kdybychom to takhle dělali my? Nic. Svět byl jiný… kdybychom se teď stali opět dětmi a naši rodiče senioři mladými rodiči, v tom nynějším světě 3. tisíciletí, který je právě teď kolem nás, asi bychom si to šli všichni rovnou hodit… 🙈

Takže jaký je závěr? Důvěřujme jejich procesu oddělování se od starého světa, který už skončil. Důvěřujme tomu, že než najdou sami sebe v tom, co se kolem děje, budou chvíli vypadat schizofrenně…. ostatně i tady máme odpovědi na mnohé trable duševního zdraví našich teens. 😉 Buďme stabilní ve svém srdci a flexibilní ve své mysli a systému přesvědčení (tedy postojích, co je správně a co ne). Buďme připraveni je podpořit v každé fázi tohoto oddělovacího procesu. Přijměmě jejich dočasné slabosti a postarejme se o ně, bez hodnocení, kritizování a soudů. Ostatně, měli bychom být připraveni totéž udělat i pro sebe… 😉

A pokud potřebujete v souvislosti se školou povzbuzení, inspiraci, uklidnění i tipy, můžete si zakoupit záznam webináře ze začátku školního roku JAK PŘEŽÍT DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK NEJEN S TEENS, který ani nyní v pololetí není bez prospěšného poselství. 😉

Budu se těšit na váš pohled. Pojďme se vzájemně inspirovat, podpořit a nabídnout si příběhy a souvislosti. Protože všichni, co máme teens, nakonec řešíme totéž. 🥰

Eliška

Foto: Pixabay/vikkibilan