Blog, Cesta zvědomění, Modely chování

Červen – dejme si prostor dozrát…

Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a jak to bylo dál? Výborná otázka, milí přátelé… polovina června nám ukázala, že najít soulad mezi hlavou a srdcem, mužem a ženou, prací a soukromím a také mezi pravidly, která vyhovují nám i těm druhým není vůbec jednoduché…. 🙈


Budiž nám však útěchou, že to všechno, co se kolem nás děje dává z pohledu modelů chování smysl. A chcete vědět jaký? Pokud ano, tak jdeme na to. Kuchařka modelů chování pro červen je tady! 🍒


Červen bude mít tendenci někdy až eruptivním způsobem vytahovat na světlo vztahové disharmonie a nastavené normy, o kterých však všichni ví, že je na nich něco špatně. Jen byly dlouho přehlíženy, zametány pod koberec nebo úmyslně ignorovány. V partnerství, rodinách, rodech… Mnohdy je to vědění vědomé, někdy nevědomé a běží jenom v pocitech, že nám v tom či ono vztahu či nastavení prostě není dobře. 🙄


Mohou nás v něm přepadat pocity sklíčenosti, bezmoci, smutku až žalu. Obzvláště tam, kde víme, že nás „ten druhý“ (a je jedno, jestli je to člověk, rodina, skupina či systém) neslyší nebo slyšet nechce. Nebo slyší, ale nic s tím dělat nechce. 😢


Naopak tam, kde víme, že je nastavení pro nás výhodné a využíváme neznalosti druhého nebo jeho nedostatku odvahy s tím něco udělat, nás mohou přepadat pocity viny… Pokud je cítíme, vězme, že sedíme na aktivní sopce a je jen otázka času (velmi krátkého času), kdy to pod námi eruptuje. Pak můžeme být překvapení upřímností toho druhého a jeho konání se nám nemusí vůbec líbit, protože se může vydat ve svém životě zcela odlišným směrem, než od něj nadále očekáváme. ☝


A jelikož je celý tento rok (a obzvláště pak červen) velmi evoluční, je fajn vzít na vědomí, že evoluce nezná cestu zpět, ale pouze vpřed. A má povolené ztráty… 💔


Proto buďme v rovnosti s těmi, na kterých nám záleží a vnímejme je nejen myslí, ale i srdcem. Přivítejme do života vědomě a rovnocenně kvality nejen mužského principu, ale i toho ženského a naopak. Dovolme si přijmout, že nejcennější změna je změna směrem k zájmu a zapojení všech, protože se můžeme obohatit. A to právě pro názorovou a postojovou různorodost… 😊


Určitě můžeme dál trvat na své pravdě, i za cenu razance, agrese, dehonestace druhého či nerespektování jeho názorů. Ale pak bychom měli být připraveni na to, že se naše společná „smlouva“ může velmi rychle ze smlouvy na dobu neurčitou změnit na smlouvu s dobou určitou nebo přímo na dobu výpověďní. A měli bychom v tom být vědomě, tedy že přijmeme zodpovědnost za to, co bude následovat. Protože jen my budeme znát odpověď na to, proč jsme to udělali právě takto… 😇


Staré (ne)dobré hledání viníka totiž přestává platit. A nejen proto, že k informacím dnes mají přístup úplně všichni a stejnou měrou. Právě proto více na povrch vylézají právě naše osobní volby. Už není na koho to hodit…


Červen bude chtít, abychom toto vše zvědomili. Vedli dialog mezi myslí (egem) a srdcem (pocity) a našli mezi nimi rovnost. Není to o tom, kolik čeho je (viděno lidským okem), ale co má pro nás jakou váhu. Jen my sami známe naše osobní principy vyvažování. A je nádherné, že je máme každý úplně jiný… pro jednoho je vyvážením ranní polibek, pro jiného úsměv, pro dalšiho finanční jistota, pro dalšího pocit bezpečí… pokud najdeme naše vlastní pravidla pro pocit vyváženosti v našich vztazích, objevíme velmi úlevný pocit rovnosti s tím, co k nám přichází.


To neznamená, že nás nic nevykopne z komfortní zóny, ale to, že když se tak stane, že budeme vědět, že je to jen fáze procesu změny, transformace, vývoje… a pakliže zůstaneme uvnitř v důvěře, dovolíme si dopřát si pro tento proces trochu času a zůstat na chvíli pozorovatelem, čeká nás velká odměna v podobě pochopení toho, co se právě odehrálo.
Najednou dají věci smysl. Mysl bude všemu rozumět a srdce bude prožívat spokojenost a štěstí. Budeme v rovnosti s událostmi i děním kolem nás i v nás. 🙏


Měsíc zrajících třešní nám také bude připomínat odkaz moudrého pane Wericha, že když nejde o život, tak jde o… 💩


Tvořme a konejme jen tam, kde nás zpětná vazba neraní nebo víme, že jsme v síle a ustojíme to. V ostatních případech můžeme své konání trasnformovat takovým způsobem a směrem, aby nás zpětná reakce obohatila, vyživila, polaskala.
Stejně jako moudrá příroda. Nefunguje v rámci evoluce jedna změna? Ok, nechá to být a projekt poupraví… je jako designér, který nám nabízí různé možnosti a je jen na nás, co z toho vědomě přijmeme a co s díky odmítneme.


Dovolme si proto v červnu vše, co se nám naskytne, vnímat jako investor, který ví, že chce něco jinak, ale nechává se inspirovat, překvapit a vést fundovaným projektantem. Jen zúčastněně potvrzuje či odmítá to, co chce nebo naopak nechce. Neřeší, že je ten který nápad projektanta úplně hloupý. Stačí vědět, že ne…. není třeba vědět proč.


Srdce v souladu odmítne, hlava dá pocit bezpečí, že se to vymyslí jinak… no, není to krása? 💖


V souvislosti s těmito procesy se mohou „vytahovat“ i pocity z dob, kdy jsme z dětského věku vplouvali do dospívání a chtěli jsme to být my, kdo tvoří v souladu se svými pravidly, tužbami… chtěli jsme být my sami sobě projektantem.
Ať už nás v tomto vývoji „zabrzdili“ rodiče či škola (nebo možná cokoliv jiného) a my máme pocit, že jsme své životní směřování a poslání tam někde ztratili, je jen na nás, jestli budeme právě teď naši energii věnovat vytoužené změně (teď už můžeme) nebo hledáním toho viníka a pitváním starých exkrementů… teď už jsou pravidla našeho života naší vědomou volbou.


Pojďme tedy v červnu tvořit svým způsobem, po svém. Klidně zatím jen „na papíře“, pozorujme to a čekejme na správný pokyn Kairose… řeckého Boha času, jenž přebírá po mnohých staletích opět čas do svých rukou. Čas dokonalého dozrání!


Stejně jako ty třešně! 😍


Mějte klidné dny, milí a milé! 💖


Eliška

Napsat komentář