Blog, Cesta zvědomění, Modely chování, Psychosomatika a její tajemství

Únor – nelpět na lpěném…

Foto: Andrej Lukonchik

Měsíc únor je ve své polovině a my jsme si už měli možnost odžít jeho kvality… něco málo jsem už nechala prosakovat skrze výroky, krátké posty i namluvený podcast, abych nastínila s čím si budeme v únoru nejvíce „hrát“… myslím, že i včerejší svátek zamilovaných dal mnoho možností, jak nahlédnout pod povrch. Tak jdeme kouknout na únor, tentokráte v psané podobě pro ty, kteří mají raději písmenka… 💖

Únor letošního roku nám nabídne rozladění v našich vztazích k někomu či něčemu (protože i vztah k zaměstnání či nějaké věci je vztahem), které se bude nejvíce demonstrovat přes nespokojenost, hněv, zuřivost nebo pocit, že v tom vztahu jsme daleko více v roli služky, než princezny. Nebo poskoka více než krále.

Nástup těchto pocitů bud nejspíš dost rychlý, což může způsobovat ztrátu kontroly nad našimi myšlenkami a výroky a můžeme se dostávat do situací, že vystřelíme dříve, než stihneme kriticky situaci posoudit. Můžeme se na sebe zlobit nebo takové situace přijmout jako informaci toho, v jaké roli a pozici se v daném vztahu cítíme.

Jsme více tím, kdo je v situaci ve své síle, vědomě a v sebedůvěře? Nebo jsme spíše v ostražitosti s pocitem, že nebezpečí číhá na každém kroku, a tak střílíme preventivně už předem?

Pokud si dovolíme vzít si, po odpadnutí emocí, čas pro sebe a podívat se hlouběji, do úrovně citů a pocitů, mimo dosah mysli, dostaneme rozhodně na tyto otázky své odpovědi. V ten okamžik je dobré zapojit mysl, ať navrhne nějaké řešení, jak tuto pozici změnit.

Co můžeme a především chceme udělat, abychom se dostali do rovnováhy sami se sebou, sjednocení a naladění na sebe i druhé?

Co bude další krok, který uděláme, abychom to narovnali a dostali do rovnováhy dávání a příjmání (tedy službu, kterou poskytuji a ocenění, které za to získávám)?

A dovolíme si to i za cenu, že to může vyvolat konflikt nebo hněv? Že můžeme přijít i přízeň, sympatie nebo dokonce o byznys?

Pod hněvem se vždy schovávají strach, pochybnosti či obavy. Ať už naše nebo toho druhého. Pakliže toto uvědomění přijmeme do svých životů, uvidíme za chováním druhého jeho strach, a to nás může dostat z hlavy více do srdce. Naše ego přestává bojovat, pokud jde o pomoc bližnímu. A myslím, že tohle nás vesmír poslední tři roky učí docela slušně… 🙈 Opustit své systémy přesvědčení, paradigmata a vzorce chování ve jménu pomoci druhé bytosti, což je nejvyšší projev lásky a lidství. To je laskavost… 💖 A tím měníme svět… 🙏

Únor nám bude také připomínat, kde lpíme. Budeme mnohé ztrácet a nacházet, abychom si uvědomili, kde jde naše lpění na člověku, vztahu či věci ze srdce, a kde z hlavy. Kde lpíme z principu a kde z lásky. Toto ztrácení se může týkat i nás samotných. Můžeme se cítit více ztraceni proto, abychom si připomněli, kde jsme kdysi dávno a z bezesporu dobrých důvodů ztratili sami sebe. Své autentické JÁ. 💖

První indicií, že se nám to děje je opět nezařaditelný pocit nespokojenosti nebo vzteku. Bez vnější zjevné příčiny to vystřelí ven jak sopečná erupce. Jako zemětřesení, o kterém sice všichni tušili, ale nikomu se moc nechtělo s tím něco udělat… tak nebuďme vzteklí dlouho a nehledejme příčiny v druhých, protože ten, kdo se rozhodl být k vlastním pocitům a vnitřním informacím lhostejní jsme nakonec stejně jen my. 🙈

Jelikož plyneme v citlivém roce, kdy disharmonie mysli či srdce přenese informace velmi rychle do těla, bude naše fyzická úroveň velmi rychle demonstrovat tuto nerovnováhu v podobě nějaké paralýzy či imobilizace. V lidském slovníku se tomu říká nemoc… pocit, že nemám moc v tom daném vztahu, tématu, situaci cokoliv změnit.

A opravdu nemám moc to změnit nebo na to jenom nemám „koule“? Ups, to je otázka vážně dost na tělo, ale kdy jindy si ji položit, než když jde o tělo? 😉 Tudíž, pokud jsme hozeni do zdravotních problémů, je tou nejlepší cestou za zdravím právě tato otázka… a mějme „koule“ na to si poslechnout naše vnitřní odpovědi. Protože skrze tento diskomfort se můžeme rychleji dostat do komfortu. Skrze toto rozladění se můžeme o to rychleji dostat do naladění… 💖

Jsme také v roce, kdy máme riskovat ve jménu poznání a přestávat stavět a bát se kvůli poznaným zkušenostem a bolestem. Co tedy bude plán B v daném tématu, vztahu či situaci? Co je to, co chci?

To pořád nemusí znamenat, že to musím hned udělat (máme na to celý rok), ale mít plán B je jediná cesta, jak přestat lpět na plánu A, který prostě už selhává a nepřináší do života spokojenost, s kterou přitékají kvality jako je zdraví, radost, smysl a důvěra. Kolečko se uzavírá… tady najdeme odpověď na to, jak přestat lpět, což je přetěžující energie, vedoucí k nespokojenosti a hněvu a ten nás dříve či později nejspíš hodí do nějakého zánětu…

Pojďme využít energii emocionálně nestabilního února pro to, co je potřeba, aby padlo a mohlo se postavit znovu. Jinak a lépe. Pojďme uvolnit přetlak a přetížení, aby těla mohla zůstat zdravá a následně pracovat na plánu B, v daném vztahu k někomu či něčemu. Pojďme najít svoji vnitřní ochotu, konat ve své autenticitě a dovolit si být věrnější sami sobě. Nastolit rovnováhu v tom, co dáváme a v tom, co za to dostáváme. A každý důvod je ten správný, proc to tak chceme…. Protože pokud si teď v únoru ten svůj důvod nepojmenujeme, bude o to náročnější v následujících měsících najít ochotu se za něj i postavit a v souladu s ním konat. Abychom mohli být na konci tohoto roku součástí lidského společenství, a přesto v souladu sami se sebou. A to vše v harmonii… 💝

Mějte krásný únor, plný také i sebe-lásky, moji milí! 💖

Napsat komentář